Find Us from Facebook!


 
 
 

Membership

Liikmelisus

MTÜ Eesti Tuletorni Seltsi liikmepiletid väljastatakse kõikidele liikmemaksu tasunud liikmetele (va liikmed, kes põhikirja järgi liikmemaksu tasuma ei pea).  

Alates 01.01.2013 a. uued liikmemaksu suurused:

  • Füüsilisel isikul 10 € ja juriidilisel isikul 100 €.
  • Sisseastumismaksuks on füüsilisele isikule on 5 €.
  • Pensionäridel liikmemaks 5 € aasta ja sisseastumismaks 5 €.

NB! Liikmemaksu kohta arvet ei esitata. Iga liige tasub liikmemaksu igal aastal jooksva aasta eest Eesti Tuletorni Seltsi arvelduskontole, EE872200221039292312 märkides selgitusse ,,aastanumber / liikmemaks)

Liikmepilet edastatakse liikmele posti teel koos Eesti Tuletorni Passiga

Liikmepilet annab ETS`i liikmele tasuta sissepääsu avatud tuletornidesse (KõpuRistnaTahkuna ja Kihnu) ning ETS`i poolt korraldatud näitustele. Samuti on õiguse osaleda kõikidel ETS`i poolt korraldatud üritustel ja väljasõitudel. 

Lisaks tagab liikmepilet tasuta sissepääsu Sõrve Külastuskeskusesse.