Arendustegevused

Interreg Logo Estonia Latvia

Tööstuspärandi turismiprojekt

Projekti regionaalsed partnerid on Lääne-Eesti Turism, Lõuna-Eesti Turism, Kurzeme regioon (Läti), Riia regioon (Läti) ja Vidzeme regioon (Läti), kes viivad ellu ühised turundus- ja arendustegevused.

Projekti partnerid Eestis objektide korrastamisel on: Pöide Vallavalitsus, AS Limex, MTÜ Eesti Turbamuuseum, SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Hiiu Vallavalitsus ja Eesti Tuletornide Selts, Alatskivi Looduskeskus, Räpina Paberivabrik, Hellenurme veskimuuseum, Lahmuse Vesiveski, Leevaku hüdroelektrijaam.

Projektipartnerid Lätis objektide korrastamisel on: Jaunpils vesiveski, Rideli vesiveski, Aizpute veetorn, Birini veetorn, Zilaiskalns veetorn, Oviši tuletorn, Airites raudteejaam, Baloži turbaraudtee, Gulbene-Aluksne raudteejaam, Limbaži villa- ja tekstiilivabrik, Koni veski, Ligatne Paberivabrik, Kuldiga Tööstustorn, Pace villavabrik.

Projekti kestus: 01.05.2017 – 30.04.2019.
Projekt on rahastatud Interreg Eesti-Läti programmist.
Projekti kogumaksumus on 1 431 135.40€, millest ERDF toetus 971 665.09€.

Projekti raames korrastatakse ja/või arendatakse turismiobjektideks erinevad veskid, tootmishooned, tuletornid, raudteeobjektid ja veetornid Eestis ja Lätis. Lääne-Eestist arendatakse/korrastatakse kokku 7 tööstuspärandi objekti: Kübassaare Tuletorn ja Lümanda Lubjapark Saaremaal, Tootsi Turbavabrik Pärnumaal, Haapsalu Raudtee- ja Sidemuuseum ning Risti Veetorn Läänemaal, Tahkuna ja Ristna Tuletornid Hiiumaal. Samuti kaasatakse turundus- ja arendustegevustesse teisi olemasolevaid tööstuspärandi turismiobjekte. Eesti Tuletorni Seltsi projekti eelarve Tahkuna ja Ristna tuletorni arendamiseks on 37 444€, millest ERDF toetus 85%.

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada