Tuletornid turismitooteks

TULETORNID TURISMITOOTEKS – projekti tutvustus

Projekti taust

Inimesi on ikka paelunud kõrgustest avanevad vaated, neid saaks nautida ka tuletornidest kui need oleksid külastamiseks avatud. Praegu on Soome Veeteede Ameti haldusalas 49 tuletorni. Tugevasti liigendatud ranniku tõttu paikneb 90 protsenti neist saartel, see lisab tuletorniturismi arendamisele omi nüansse ning nõudmisi. Seepärast on tuletornid suuremale külastajaskonnale avatud olnud vaid kaheksa aastat. Käesolevasse projekti on kaasatud populaarsemad tuletornid Bengtskär, Isokari, Söderskär ja Utö.

Eestis on 61 tuletorni. Hetkel on mõõduka tasu eest võimalik külastada vaid Kõpu, Ristna ja Tahkuna tuletorne Hiiumaal. Huvipakkuvate turismiobjektidena on Eestist projekti kaasatud 5-10 tuletorni.

Tuletornid on omapärased turismiobjektid, mille juurde pääsemine on sageli väga raske. Projekti elluviimise käigus luuakse kontakte tuletorne haldavate, kasutavate ning arendavate osapoolte vahel, et koostöös lihtsustada juurdepääsu tuletornidele, samuti pannakse kokku piiriületavaid turismitooteid. Koostatakse reklaammaterjale ning paigutatakse infotahvleid tuletornide juurde. Piiriülene koostöö võimaldab asju kodus näha uuest vaatevinklist ning loob valmiduses sügavamaks tuletorniturismialaseks koostööks tulevikus.

Eesmärgid ja tegevused

Projekti peamine eesmärk on tuletorniturismi edendamine Soome lõunarannikul ja Eestis. Tähelepanu keskmes on turismimajanduse seisukohalt kõige atraktiivsemad tuletornid, nende haldamisega tegelevad ettevõtjad ning teised koostööpartnerid.

Projekti alaeesmärgid on:

  • tuletornide ning nende lähiümbruse haldamise ja kasutamise alase oskusteabe suurendamine;
  • ligipääsuvõimaluste parandamine, viitade ja infotahvlite paigaldamine ning info levitamine;
  • koolituste läbiviimine mõlema maa turismiettevõtjaile;
  • tuletorniturismitoodete arendamine ning turundusmeetmete kavandamine.

Eesmärkide saavutamiseks tihendatakse tuletornidega seotud osapoolte vahelist koostööd nii riigi sees kui rahvusvaheliselt, koostatakse tuletorniturismi arengukava, käiakse õppereisidel, osaletakse koolitustel ning reklaamitakse tuletorniturismi.

Osalejad ja ajakava

Projekti juhib Turu Ülikool, eestipoolne juhtpartner on MTÜ Eurohouse. Soomest osalevad projektis veel Korppoo ja Kustavi vald ning Uusikaupunki linn, Turu Ülikooli Sihtasutus, Soome Tuletorniselts, metsamajandamise ning veeteede ametid, Varsinais-Soome keskkonnateenistused ja ettevõtted Hannas Horisont, Söderskärin Majakka Oy ning Wilson Marin. Eestipoolsed partnerid on: Kaarma ja Kõrgessaare vald, Eesti Saarte Kogu, Veeteede Amet, Riiklik Looduskaitsekeskuse Saare regioon, Eesti Muinsuskaitseameti Saaremaa inspektsioon, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž ning Ülikoolide Keskus Saaremaal.

Projekt kestab 1. aprillist 31. detsembrini 2007.

Rahastamine

Projekti kogumaksumus on 79 226 eurot. Suurim panus tuleb Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA programmist, omamaised kaasrahastajad on vastavalt Soome Siseministeerium (vahendajaks Varsinais-Soome Liit) ja Eesti Siseministeerium. Omafinantseeringuga osalevad projektis Soome ja Eesti omavalitsused, ettevõtjad ja sihtasutused-mittetulundusühingud.