Sorgu tuletorn

Nav. märgi number

860

Nav. märgi nimi

Sorgu tuletorn

Liik

Tuletorn

Lühikirjeldus

Laterna ruumi ja rõduga punane kivitorn

Nav. märgina kasutusel

Jah

Avatud külastajatele

Ei

Regioon

Pärnumaa

Asukoht

Manija, 88112 Pärnu maakond

Koordinaadid

58.17871816, 24.19973633

Tule põlemisrežiim

Põleb pimedal ajal

Ehitusaasta

1904

Tule karakteristik

Fl W/R 9s

Tule nähtavuskaugus

7 miili

Tule kõrgus aluspinnast

18.2 m

Tule kõrgus merepinnast

20.1 m
Sorgu tuletorn. Jaan Vali, 2010.
Sorgu tuletorn. Jaan Vali, 2010.

Pärnu lahel Sorgu (Sorkholm) saarel püstitati endise puidust päevamärgi ase- mele 1904. aastal tellistest 16 meetri kõrgune historitsistlik tuletorn, mis pidi laevu hoiatama Pärnu lahe sissesõidutee äärsete salakavalate Sorgu riffide eest. Silmapaistva arhitektuurse viimistlusega ehitise projekteerijaks võib pidada sõjaväeinsener Aleksandr Jaronit, kuna just tema tegeles samal perioodil tuletornide projekteerimisega. Tsaaririigis hinnati massiivse tellis- torni püstitamist kui väga positiivset suundumust tollase hüdrograafia- teenistuse tegemistes. Praegugi on Pärnu lahe laevatee äärse väikesaare tuletorn vajalik kohaliku laevasõiduohutuse tagamiseks.

Lisaks ehitati 1904. aastal petrooleumiait ja vahimaja ning 1913. aastal elamu, kelder ja kuur. Esimese maailmasõja käigus said tuletorn ja teenindushooned tugevalt kannatada. Ilmselt ehitati Sorgu tuletorn kehva kvaliteediga tellistest, üsna varsti pärast valmimist hakkas fassaad ilmastiku toimel intensiivselt lagunema. Lisaks jõuti tuletorni püsiva valve puudumise tõttu korduvalt rüüstata. Olukorda üritati parandada juba 1927. aastal, pärast II maailmasõda kaeti seinad tsementkrohviga, mis aga rikkus nii arhitektuur- set ilmet kui halvendas oluliselt ehitise tehnilist seisundit.

Algupärastest teenindushoonetest on saarel säilinud petrooleumiait, saun, kelder ning elamu. Kõik abihooned on ehitatud Sorgu raudkividest, mida võib leida ka Pärnu vanades munakivisillutistes ja muulides.

Järk-järgult lagunev tuletorn seisab praegu tühjalt ja seda ähvardab lammutamine. Arhitektuursete detailide rikkuse poolest on tuletorn Eesti kontekstis ainulaadne ning huvitav ansambel vääriks riiklikku kaitset kultuurimälestisena.