Sõru sihi ülemine tuletorn

Nav. märgi number

702

Nav. märgi nimi

Sõru sihi ülemine tuletorn

Liik

Tuletorn, sihi ülemine

Lühikirjeldus

Rõdu ja punase laterna ruumiga betoon torn. Ülalt punane, alt valge

Nav. märgina kasutusel

Jah

Avatud külastajatele

Ei

Regioon

Hiiu- ja Läänemaa

Asukoht

Hindu, 92012 Hiiu maakond

Koordinaadid

58.7039134, 22.4810448

Tule põlemisrežiim

Põleb pimedal ajal

Ehitusaasta

1934

Tule karakteristik

Iso W/R/G 4s

Tule nähtavuskaugus

6 miili

Tule kõrgus aluspinnast

16.9 m

Tule kõrgus merepinnast

19.4 m

Sõru (Sõrro) sihi 310,6° tuletornid asuvad Hiiumaa edelarannikul Tohvri neeme lähedal teineteisest 487 m kaugusel. Siht aitab läbida madala Soela väina kitsast laevateed Hiiu väinast Emmaste sihini.

Kanali rajamist alustati 1906. aastal ja lõpetati Esimese maailmasõja ajal. Esimesed ajutised puidust sihttuled Väinamerest Sõru sadamani kulgeva laevatee tähistamiseks rajas Hiiumaa Aurulaeva Ühisus 1913. aastal. Püsitule kõrgus merepinnast oli alumisel sihttulel 5 m ja ülemisel 8 m. Laternad süüdati ühisuse aurulaeva saabumisel. Sihttuled töötasid ka Saksa okupatsiooni ajal 1918. aastal.

Sihtpaagid varustati uuesti laternatega 1924. aastal. 1925. aastal asus alumine 7-meetrine värvimata puitsõrestik-tulepaak Tohvri küla lõunaküljel (58° 42,2’ N, 22° 29,6’ E). Tulepaagi 20° sektoriga tuli oli merepinnast 10 m kõrgusel, nähtavuskaugus 10 miili ja tule iseloom: Fl W 1 s; 0,2 + 0,8 = 1 s. Ülemine 12-meetrine värvimata puitsõrestik-tulepaak paiknes alumisest 469 m kaugusel sihis 312,5°.

Tulepaagi 20° sektoriga tuli asus merepinnast 16 m kõrgusel, nähtavuskaugus oli 10 miili ja tule iseloom Oc W 2 s; 2 + 2 = 4 s. 1932. aastal sai ülemine tulepaak sektorid: valge 297,5°–3°, punane 3°–44°, valge 44°–74,5°, punane 74,5°–171°.

Raudbetoonist 11-meetrine valget värvi alumine ja 16-meetrine halli värvi ülemine tüüptuletorn ehitati 1934. aastal. Laternaruumidesse paigaldati atsetüleeni toitel automaatseadmed, mille tule iseloom jäi varasematega samaks. Tule kõrgus merepinnast oli alumisel tuletornil 13 m, ülemisel 19 m. Nähtavuskaugus oli alumisel tuletornil 12 miili, ülemisel 10 miili. Alumise tuletorni tuli oli sektoris 278° –304° nõrk, 304°–321° tugev ja 321°–325° nõrk. Ülemine tuletorn varustati tulesektoritega, mis on sarnased tänapäevastega.

1941. aasta sõjategevuse käigus sai Sõru ülemine tuletorn kahurimürskudest kannatada, kuid remonditi juba 1942. aastal.

1950. aastaks olid mõlemad tuletornid värvitud alt valgeks, ülevalt punaseks. Tule iseloom oli jäänud mõlemal samaks. 1961. aastal oli alumise sihttule nähtavuskaugus 10 miili, ülemisel valge 10 miili, punane 8 miili, roheline

6 miili. 1983. aastaks oli ülemise tule nähtavuskaugust vähendatud vastavalt tule värvusele 7/4/2 miilini.

1980. aastatel olid tuletornid üle viidud primaarpatareidelt saadavale elektritoitele,

1990. aastate teisel poolel ühendatud üldisesse vooluvõrku. Sõru alumises tuletornis töötas valgusseade EMS-210 (ЭMC–210), ülemises L-200 (Л–200).

Tänaseks on mõlema sihttuletorni valgustid moderniseeritud. Praegused nähtavuskaugused kehtivad 2005. aastast.